Vận dụng Luật Hấp Dẫn


The Secret - Bí Mật về một quy luật có sức mạnh lớn nhất Vũ Trụ. Những kiến thức của định luật này được ứng dụng như một sợi chỉ vàng xuyên suốt trong đời sống sinh hoạt, trong lời dạy của những nhà thông thái, nhà tiên tri, các bậc trí giả của lịch sử thế giới loài người, cũng như được ứng dụng xuyên suốt trong cuộc đời của những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại.ất cả những điều mà họ có được, đạt được hoặc thực hiện được là nhờ họ đã vận dụng, hành động phù hợp với định luật mạnh mẽ nhất này.

Bí mật này đã tồn tại suốt lịch sử của nhân loại. Nó đã được phát hện, bị mất và phục hồi, bị săn đuổi, bị đánh cắp và mua với số tiền lớn. Những phần của bí mật này được tìm thấy trong truyền thống lâu đời, văn học, tôn giáo và triết học trong suốt hàng thế kỉ. Những người phát hiện ra nó đã trở thành vĩ nhân ở thời điềm họ sống: Plato, Leonardo, Galileo, Napoleon, Hugo, Beethoven, Lincoln, Edison, Einstein và Carnegie là một số ít trong số đó.

Lần đầu tiên trong lịch sử những bí mật này được trình bày thông qua bộ phim The Secret và quyển sách cùng tên của Rhonda Byrne trong đó có sự tham gia của những người đứng đầu trên các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, y học, tâm lý học, lịch sử, thần học, khoa học. Có thể kể tên ở đây như : John Assaraf, Michael Beckwith, Lee Brower, Jack Canfield, John F.Demartini, Bob Doyle, Hale Dwoskin, Bob Proctor...

The Secret đã cho thấy làm thế nào để áp dụng kiến thức này một các hiệu quả trên mọi lĩnh vực đời sống từ sức khỏe đến sự giàu có hay thành công trong quan hệ.

Nếu biết về Bí Mật, bạn sẽ có mọi thứ, hạnh phúc, sức khoẻ, thịnh vượng... Bạn có thể là Bill Gates và Abraham Lincoln, là Colombo và vua Solomon, là Chúa Jesus và Đức Phật Thích Ca Mẫu Ni... Đã thành hoặc sẽ thành, trong tương lai gần hay tương lai xa. Tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta!